Stolt Utveckling

Vem är jag?

”Med trygghet och sprudlande livsglädje inspirerar Catrine dig och ditt team att växa på unika sätt”.

Catrine är konsult inom förändringsledning, främst i områdena ledarskap, ledningsgrupper och team. Hon har, i olika former, jobbat i mer än 30 år med människors utveckling. Hon får ledare och team att bli bättre på att kommunicera och samarbeta samtidigt som hon får människor att ta hand om sig själva, sin hälsa och sitt välmående för att därigenom kunna gå från punkt A till punkt B och nå sina mål. Hennes stora passion är att få vara med och bidra till att frigöra potentialen hos individer, företag och organisationer. Catrine drivs starkt av sina värderingar och strävar hela tiden efter att utveckla sig själv som människa och i sin profession.

Sagt om Catrine:

  •  “Catrine älskar det hon gör och vill bidra till människors tillväxt på något sätt. Hon har ett 100 % engagemang som ger energi och skapar en trygg och tillåtande atmosfär.”
  • “Hon är en ödmjuk analytiker som inspirerar med sin härliga energi och glädje.”
  •  “Hon är seriös och kunnig och ser alltid till det unika i varje människa.”
  • “Ställer pricksäkra frågor och hjälper genom att ge redskap som hittar lösningar och som leder framåt.”
  • “Catrine är empatisk och kan lösa många konflikter genom sin avväpnande inställning och förmåga att känna in.”
  • “Hennes sprudlande livsglädje gör andra glada och tar fram det bästa hos alla hon jobbar med.